webinar register page

Webinar banner
F5 Tech Talks Bulgaria | 27 април 2021 | 09:00-12:10
Участвайте в конференцията F5 Tech Talks Bulgaria за да разберете какви са новостите и подобренията, които настъпиха в портфолиото на F5 през предходните 18 месеца. Фокусът ще е върху защитата на уеб услуги и приложно-програмни интерфейси APIs, NGINX решения за разработване на съвременни и модерни приложения, визията на F5 и какво може да очаквате от компанията в близко бъдеще.

Apr 27, 2021 09:00 AM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CLICO Bulgaria.